TOELATINGSVOORWAARDEN

Om in het eerste jaar gitaarbouw of vioolbouw te kunnen starten (vijfde jaar BSO), dient men ten minste geslaagd te zijn voor het vierde jaar BSO.

Buitenlandse kandidaten moeten in het bezit zijn van een getuigschrift of diploma dat minimum gelijkgesteld kan worden aan  het getuigschrift 4e jaar BSO van de Vlaamse Gemeenschap. 

Daarnaast zijn motivatie, handigheid, zin voor nauwkeurigheid, zelfstandigheid en interesse voor muziek belangrijke vereisten.

Leerlingen die reeds een diploma van het secundair onderwijs behaalden, zullen voor sommige vakken vrijstellingen kunnen bekomen indien zij deze vakken in een vorige opleiding gevolgd hebben. (Nederlands, Lichamelijke Opvoeding, Godsdienst/Zedenleer, PAV..)

De eindbeslissing hierover wordt steeds door de directie genomen.

Het diploma van buitenlandse kandidaten zal hiervoor geverifieerd moeten worden op gelijkwaardigheid.

De opleiding situeert zich in de derde graad van het BSO, zijnde het vijfde, zesde en zevende jaar.

Na deze drie studiejaren met vrucht te hebben volbracht, wordt een diploma muziekinstrumentenbouw behaald dat de mogelijkheid geeft om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs.