TECHNISCHE VAKKEN

In de technische vakken komt een brede waaier van vakkennis aan bod die specifiek is voor al wat met snaarinstrumenten te maken heeft: de historiek van de viool- en gitaarbouw, de grote Europese tradities, stijlleer, wetenschappelijk onderzoek, literatuurstudie, houtstudie, beroepsethiek, luisteroefeningen, toegepaste akoestische kennis, enz,…

Vele van deze lessen worden in of rond de praktijklokalen gegeven of zijn geïntegreerd in de praktijklessen zelf.

Soms zijn er bezoeken gepland aan concerten, musea of houthandelaars in het buitenland.

In het vak Technisch Tekenen worden bouwplannen of  contourstudies  getekend, zowel op papier als met moderne Autocad technieken.

In het vak Muziek wordt er met de leerlingen gemusiceerd.  Het niveau wordt aangepast aan de individuele capactiteiten van elke leerling. Tijdens bepaalde evenementen worden er kleine optredens georganiseerd.  Op het einde van elk studiejaar wordt er een atelierconcert georganiseerd waarop externe muzikanten of leerlingen de gloednieuwe, door onze leerlingen gemaakte instrumenten bespelen.